Krótka historia Kresów

Krótka historia Kresów

Zapraszamy na spotkanie z  dr. Aldoną Gawecką - autorką książki „Wspomnienia kresowianki" . Krótką historię Kresów - odczyta nasza klubowa koleżanka Kazimiera Bodaszewska. Promocja książki odbyła się W Klubie Księgarza 30 marca br. Książkę wydało Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej i wydawnictwo „Znad Wilii”.

Na okładce książki Romuald Mieczkowski, znany wileński poeta i działacz polonijny, napisał : " Kresy żyją w pamięci potomków wychodźców ze wschodu, dziś są jedynie kreskami na mapach historycznych. Pozostały tam jednak domy, kościoły i cmentarze, pamiętające dawne czasy, żyją ludzie, których rodowody wywodzą się z wielokulturowej i nieistniejącej dziś Rzeczypospolitej. Trzeba o tym pamiętać. Trzeba opowiadać skomplikowane losy ludzkie, tworzyć kroniki rodzinne, sięgać do korzeni – aby współczesność nie wymazała naszej obecności na tych Ziemiach. Choćby w gronie najbliższych potomnych,
Wspomnienia kresowianki dotykają takich strun. Ich autorka przemieszcza się pomiędzy Wilnem, w którym się urodziła, a okolicami jeziora Narocz na Białorusi, gdzie upływało jej dzieciństwo. Przywołuje też Kowno, z którym swój los powiązał jej wuj. Na stronach książki daje świadectwo tamtych tragicznych czasów, widzianych oczyma dziecka, przywołuje dziadków, rodziców, sąsiadów. Swe wspomnienia konfrontuje z dzisiejszością – spokojnie i ciepło, jakby tylko chciała sprawdzić, czy jeszcze stoją tamte domy, poznać losy koleżanek i kolegów dawnych zabaw, którzy nie wyjechali do Polski i ułożyli sobie życie w nowych realiach.
Są to dzieje, które ocalić może jedynie nasza pamięć".