European Youth Week 2011 - Warsaw, do it

European Youth Week 2011 - Warsaw, do it

17 maja 2011

 

Młodzież szkolna z Dzielnicy Targówek spotkała się w DK „Zacisze”, aby wziąć udział w debacie „Polska, Dania, Cypr – wizja Europy w 2014 r.” poświęconej „Dobrym i złym stronom dotyczącym przewodnictwa Polski w Radzie Europy”. Oprócz ożywionej dyskusji uczestnicy wzięli udział w działaniach warsztatowych. Całość odbyła się w ramach projektu „European Youth Week 2011 - Warsaw, do it”.
Poznaliśmy struktury i możliwości, jakie daje Polsce prezydencja w Unii Europejskiej, co w mojej opinii będzie mogło zostać wykorzystane w przyszłości do rozwoju polityki młodzieżowej – powiedziała Monika Sokołowska, wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Warszawy.

Organizatorem spotkania była Fundacja Civis Polonus, której głównym celem jest rozwijanie postaw obywatelskich umożliwiających jednostkom kreowanie świata, w którym żyją.
 

PARTNERZY:
Młodzieżowa Rada Warszawy, Młodzieżowa rada Dzielnicy Targówek, Dom Kultury „Zacisze”
Warszawa projekty młodzież edukacja kulturalna warsztaty