Spotkanie Integracyjne UTW w Olsztynie

foto: www.olsztyn24.com

W Olsztynie w dniach 26-30 czerwca 2011 r. odbyło się V Spotkanie Integracyjne Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Polski oraz zza Wschodniej Granicy naszego kraju, nad którym honorowy patronat objęła Anna Komorowska, Pierwsza Dama RP. Przez cztery dni seniorzy z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii uczestniczyli w wykładach, warsztatach i spotkaniach integracyjnych.

Organizatorami i współorganizatorami spotkania były: Akademia Trzeciego Wieku przy MOK w Olsztynie, Koło Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przy ATW,
Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie i Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie.

Były to niezwykle ważne i owocne dni. Wszyscy uczestnicy zgodnie potwierdzili, że działalność uniwersytetów trzeciego wieku zza wschodnią granicą odgrywa nieocenioną rolę w kultywowaniu polskiej tradycji i zachowaniu tożsamości narodowej.