Jacy jesteśmy naprawdę, my Polacy

Jacy jesteśmy naprawdę, my Polacy

 "Zaciszańska Nuta" jak zwykle swoim radosnym śpiewem witała i zapraszała gości i studentów do sali teatralnej.

W inauguracji udział wzięli: Ligia Krajewska - Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy, Danuta Winnicka - Przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy Dzielnicy Warszawa Targówek, Barbara Urbaniak - Przewodnicząca Zarządu Osiedla Zacisze.
W imieniu pani dyrektor Bożenny Dydek i własnym studentów powitał Zbigniew Poczesny - Przewodniczący Rady Dzielnicy Warszawa Targówek.

Wspólnie z chórem Zacisze zaśpiewaliśmy powszechnie znaną w Europie studencką pieśń hymniczną Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus.
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!
Post iucundam iuventutem,
post molestam senectutem,
nos habebit humus,
nos habebit humus.

Vivat Academia, vivant professores.
Vivat Academia, vivant professores!
Vivat membrum quodlibet, vivant membra quælibet,
semper sint in flore, semper sint in flore!

Po części oficjalnej wysłuchaliśmy niezwykle interesującego wykładu, który wygłosił Andrzej Żor.

Andrzej Żor długoletni pracownik administracji publicznej i bankowości; b. ambasador RP w Malezji. Pisarz, autor powieści („Alma Mater” i „Maks albo zniknięcie Prospera”), tomu opowiadań „Jedenaście dialogów z porcelanową filiżanką w tle", biografii historycznych Jan Blocha („Figle historii”), Aleksandra Wielopolskiego („Ropucha”) i Jana Kantego Steczkowskiego („Człowiek na wielu krzesłach”), książek z zakresu historii instytucji finansowych oraz organizacji i zarządzania, a także popularno - naukowej książki o historii, stosunkach politycznych, gospodarce i kulturze Malezji („Malezja - źródła sukcesu i wizja przyszłości”). Wiceprezes Związku Literatów Polskich.