VIII Międzynarodowa Konferencja UTW w Gnieźnie

Gnieźnieński UTW

Organizatorami konferencji byli Gnieźnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Urząd Miejski w Gnieźnie oraz Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń między osobami działającymi na rzecz kształcenia seniorów. Realizowana była pod Patronatem Honorowym minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Barbary Kudryckiej, Prezydenta Miasta Gniezna Jacka Kowalskiego, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.
W konferencji uczestniczyli delegaci z uniwersytetów z Polski, Litwy, Mołdawii, Czech i Niemiec.

 

edukacja