Wyjście UTW: Wrześniowy koncert patriotyczny

Wyjście UTW: Wrześniowy koncert patriotyczny

15 września 2011
Miejsce: Dom Pomocy Społecznej dla Kobiet im. Św. Józefa Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Warszawa, ul. Hetmańska 44

„Generał Stanisław Sosabowski nie jest tak znany i popularny jak inni dowódcy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, np. generałowie Władysław Anders i Stanisław Maczek. Nie ustępował im jednak ani umiejętnościami dowódczymi, ani odwagą, ani inteligencją”. Więcej informacji: http://www.kurkiewicz-family.com/stanislaw_sosabowski.htm