Wyjście UTW: Śladami Lalki

Wyjście UTW: Śladami Lalki

20 września 2011
Miejsce: Czytelnia Naukowa nr 1 w Warszawie (ul. Św. Wincentego 85)

Śladami Lalki Bolesława Prusa przez XIX-wieczną Warszawę poprowadziła Elżbieta Prokaryn z Klubu Miłośników Dawnej Warszawy.