Wyjście UTW: Ale heca w Bajlandii

Wyjście UTW: Ale heca w Bajlandii

12 października (środa) 2011 r. o godz. 11.00
Miejsce: Centrum Zabaw dla dzieci „Bajlandia”, Warszawa ul. Głębocka 15 

Dom Kultury Zacisze, w tym także Międzyuczelniany Klub Ludzi Kultury współpracują z Bajlandią w CH "Targówek" przy ul. Głębockiej 15 w Warszawie. Słuchacze UTW znają dobrze to miejsce, zaglądają tam, bywa na dłużej, na stanowcze żądanie swoich wnuków. Postanowiliśmy ten pokoleniowy stereotyp przełamać. Podczas spotkania szefowej Bajlandii Jagody Czerwińskiej ze słuchaczami UTW w czerwcu tego roku, gdy rozmawialiśmy o potrzebach zabawy naszego dziecka wewnętrznego, pojawiła się propozycja, abyśmy swemu dziecku wewnętrznemu zrobili prezent i sprawili okazję do zabawy właśnie w Bajlandii. Idea stała się ciałem.

Na czas naszej wizyty wszystkie atrakcje i urządzenia będę wyłącznie dla nas - młodych duchem Osób Trzeciego Wieku! Będziemy nurkować w basenie z piłeczkami, wchodzić na ścianę wspinaczkową, zjeżdżać spiralnymi rurami itp. A wszystko pod czujnym okiem instruktorów i z poczuciem humoru. Na koniec Bajlandia zaprasza nas na mały poczęstunek i spotkanie integracyjne w takich wyjątkowych okolicznościach. Dotrzeć na miejsce każdy powinien samodzielnie, ponieważ każdy będzie jechał z innego miejsca Zacisza i Targówka, i własnym szlakiem oraz środkiem transportu. Spotkanie jest przewidziane na ponad 2 godziny, lecz po upływie tego czasu nikt na pewno nas nie będzie wyganiał. Zapraszamy na wyjątkową zabawę! U Makuszyńskiego to się nazywało "ale heca"!

Moderator Miedzyuczelnianego Klubu Ludzi Kultury i współorganizator 'hecy" Bogusław Falicki