Czwartkowe Spotkania z Filmem

Czwartkowe Spotkania z Filmem

Przed seansem wysłuchamy prelekcji Andrzeja Kaweckiego na temat reżysera i filmu.

Więcej informacji na temat filmu: http://www.bitwawarszawska1920film.pl/
 

edukacja kulturalna