Czwartkowe Spotkania z Filmem

Czwartkowe Spotkania z Filmem

Przed seansem wysłuchamy prelekcji Andrzeja Kaweckiego na temat reżysera i filmu.

Wiecej infrmacji nt. filmu: http://www.filmweb.pl/film/Mine+vaganti.+O+mi%C5%82o%C5%9Bci+i+makaronach-2010-517396

edukacja kulturalna