Czwartkowe Spotkania z Filmem

Czwartkowe Spotkania z Filmem

Przed seansem wysłuchamy prelekcji Andrzeja Kaweckiego na temat reżysera i filmu.