Nie tylko dla orłów

Nie tylko dla orłów

Dom Kultury Zacisze od września 2011 roku realizuje dwa cykle warsztatów artystycznych – malarskich oraz tanecznych w ramach projektu „Nie tylko dla orłów”. Jest to możliwe na mocy porozumienia zawartego z Zespołem Szkół Nr 113 przy ulicy Olgierda.
Bierze w nim udział młodzież gimnazjalna

Terminy spotkań w II semestrze:

Warsztaty malarskie - czwartki, godz. 16.00 - 19.00 (sala plastyczna)
luty – 2, 9, 16, 23, 
marzec – 1, 8, 15, 22

 

 

Warsztaty taneczne 
styczeń - 4 - godz. 14.30 – 17.30 – sala gimnastyczna szkoły
luty - 11, 18 - godz. 13.00 – 16.00 w sali teatralnej DK Zacisze
kwiecień - 14,21 - godz. 13.00 – 16.00 w sali teatralnej DK Zacisze
maj - 12,19 - godz. 13.00 – 16.00 w sali teatralnej DK Zacisze
26 - godz. 10.00 – 13.00 w sali teatralnej DK Zacisze

Celem projektu jest aktywizacja i rozwój młodzieży w wieku szkolnym, która w dużym stopniu pochodzi ze środowisk o charakterystyce utrudniającej edukację najmłodszych (np.: rodziny dysfunkcyjne, niski poziom wykształcenia opiekunów, negatywny wpływ grupy rówieśniczej).

Różnorodność tematyczna zajęć zaproponowanych uczniom w projekcie „Nie tylko dla orłów” powinna zapewnić im rozwój, zdobywanie nowych umiejętności praktycznie w dowolnej dziedzinie – nauk ścisłych, humanistycznych, w sferze artystycznej i sportowej. Jest to wielka szansa dla przeciętnego ucznia, aby odkrył drzemiące w nim talenty, zwiększył swoje zainteresowania – miał dodatkową satysfakcję z uczenia się, z dokonywanego wysiłku.

Projekt „Nie tylko dla orłów” jest przedsięwzięciem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej informacji na stronie Zespołu Szkół Nr 113 w zakładce Nie tylko dla orłów.