Gratulacje! Nasi Seniorzy wygrywają IV Festiwal Śpiewających Seniorów

Gratulacje! Nasi Seniorzy wygrywają IV Festiwal Śpiewających Seniorów

20 października 2011
Miejsce: Dom Pielgrzyma Amicus, Warszawa ul. Hozjusza 2

 

Serdecznie gratulujemy naszym solistkom Alicji Mieszało, Teresie Witanowskiej i chórowi „Zacisze” za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w IV Festiwalu Śpiewających Seniorów. Festiwal odbył się w Domu Pielgrzyma Amicus. Organizatorem Festiwalu był Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy. Honorowy patronat objął burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Pan Krzysztof Bugla.