Wykład UTW: Śladami Janusza Korczaka po Warszawie

Wykład UTW: Śladami Janusza Korczaka po Warszawie

2 stycznia (poniedziałek) 2012 r. godz. 12.30

Wstęp tylko dla studentów UTW.

Wykład „Śladami Janusza Korczaka po Warszawie”- dr Barbara Puszkin – Ośrodek Dokumentacji i Badań KORCZAKIANUM - z okazji ustanowienia Roku 2012 – Rokiem Janusza Korczaka.

16 września 2011 r. na ostatnim posiedzeniu Sejm ustanowił rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka. Uchwałę w tej sprawie przygotowała sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu. Z wnioskiem wystąpił rzecznik praw dziecka Marek Michalak.

Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit (1878-1942), był działaczem na rzecz praw dziecka, pedagogiem, lekarzem, myślicielem, moralistą, autorem książek dla dzieci, w tym "Króla Maciusia Pierwszego" oraz współtwórcą i dyrektorem Domu Sierot dla dzieci żydowskich w Warszawie, który istniał do 1942 roku. W 2012 roku przypada 100. rocznica założenia przez niego sierocińca i mija 70 lat od jego śmierci w obozie zagłady w Treblince.

Ośrodek Dokumentacji i Badań KORCZAKIANUM jest oddziałem Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. Istnieje od 2001 roku w budynku Domu Dziecka przy ul. Jaktorowskiej. „Placówka gromadzi, bada, udostępnia i popularyzuje materiały dokumentujące spuściznę życiową Janusza Korczaka. Pracownicy opiekują się zasobami Archiwum Korczakowskiego, biorą udział w pracach edytorskich i wydawniczych prezentujących dorobek pisarski Korczaka (przede wszystkim w przygotowaniu wydania zbiorowego jego dzieł), prowadzą działalność konsultacyjną i edukacyjną związaną z udostępnianiem zbiorów oraz stałą ekspozycją pt. „Dom Sierot. 1912-1942”. Współpracują z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i środowiskami zainteresowanymi problematyką korczakowską”.