Wszystko, co nasze Ojczyźnie oddamy!

Wszystko, co nasze Ojczyźnie oddamy!

Wernisaż: 13 listopada 2011.
Zakończenie wystawy: 18 listopada 2011.


W programie:
- „Zaranie skautingu lwowskiego” - wystawa Marka Popiela z Tarnowa
- „Lwowskie początki skautingu i harcerstwa” - prezentacja Tomasza Kuby Kozłowskiego
- Spotkanie z harcerzami Hufca ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków

22 maja 1911 roku rozkazem dziennym, podpisanym przez Andrzeja Małkowskiego i wydanym we Lwowie, nastąpiło powołanie czterech pierwszych drużyn skautowych na ziemiach polskich. Przypadające w tym roku stulecie tego wydarzenia niech będzie okazją do przypomnienia roli Lwowa i lwowskich instruktorów w dziejach ruchu skautowego i harcerskiego. Tamte dni przypomina wystawa planszowa „Zaranie skautingu lwowskiego ” na fotografiach Michała Affanasowicza autorstwa Marka Popiela z Tarnowa oraz przygotowana przez Tomasza Kubę Kozłowskiego prezentacja oryginalnych pamiątek - m. in. kapelusza skautowego i wydawnictwa ze Lwowa.

Wystawa prezentowana jest w ramach Dni Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.