Wielkanocne spotkanie studentów UTW

Wielkanocne spotkanie studentów UTW

Spotkanie uświetni występ chóru "Zacisze" z Domu Kultury Zacisze.

Usłyszymy:

1. Lament serdeczny - mel. XVII w., opr. J. Furmanik

2. Krzyżu mój krzyżu - s. M. Skwarnicki

3. Krzyżu Chrystusa - mel. XIX w., opr. St. Głowacki

4. Pomnij, o Ty, ukochana, Matko Bolesna - J. Fumanik i solo E. Leszczyńska

5. Z Tobą chcę być o, Chryste - sł. i m. S. Kwiatkowski, solo T. Witanowska

6. Jeszcze się kiedyś rozsmucę - sł. J. Tuwim

7. Wy, coście w łzach - solo Hanna Frieske

8. Wisi na krzyżu - mel. XVII w.

9. Dobranoc, głowo święta - mel. XVII w., solo Teresa Witanowska

10. Crucifix - Battista, solo Hanna Frieske

11. Zmartwychwstał, Zmartwychwstał - mel. J. Furmanik

Serdecznie zapraszamy.