"Gombrowicz w teatrze"

Gombrowicz w teatrze

Ślady na papierze z kolekcji Sylwestra Marzocha

3 marca (sobota) godz. 17.00, Galeria DK „Zacisze”

Kolejna prezentacja polskiego plakatu artystycznego, tym razem w ujęciu teatralnym. Czyż może być lepszy kontekst takiej prezentacji, niż absurdalna twórczość Witolda Gombrowicza. Patrząc na dokonania mistrzów „polskiej szkoły plakatu” pamiętam, iż fenomen ten oparty był na zaskakujących skojarzeniach. Absurdalny i niekonwencjonalny język, którym artyści-graficy operowali po mistrzowsku byłby, tak myślę, doskonale rozumiany przez samego Gombrowicza. Tak jak mistrz Gombro, mistrzowie plakatu stronili od konwencji czy powielania klisz. Wielu z nich posiadało tak silny, indywidualny sposób wyrazu, że podobnie jak Gombrowicz rozumieni i akceptowani byli na ogół przez zapamiętałych fanów czy koneserów sztuki. Podobnie było m.in. z Henrykiem Tomaszewskim, ojcem polskiej szkoły plakatu, którego [………] – absurdalne skróty myślowe na projektach plakatów zjednywały mu tylu wielbicieli, co i krytyków. Plakat jego autorstwa do „Historii” W. Gombrowicza jest tego najlepszym przykładem. Noga w geście zwycięstwa (wtedy, gdy nie można było pokazywać dłoni w tym geście) uzupełniona niby niechlujną typografią, jest sposobem komunikowania się z odbiorcą, daleko odbiegającym od komercyjnych środków wyrazu. A czy sterta ziemniaków na barokowym stołku, puszczająca korzenie na salonach nie koresponduje wyjątkowo trafnie z obcesowym komentarzem rzeczywistości Gombrowicza? Podobnie ironiczny i obrazoburczy sposób kreacji proponuje Eugeniusz Get Stankiewicz. „Gęby” i „pupy” przewrotnie interpretują w tym zestawie prace Górowskiego, Żebrowskiego i Wałkuskiego. Myślę, że wystawa ta znalazłaby uznanie w oczach Tego, którego twórczość upowszechnia i komentuje. Bulwersowanie i skandal były bowiem nierozłącznie związane z jego twórczością - Sylwester Marzoch (sylwester.marzoch@zabki.pl).

Wystawa towarzyszyła 8.SPOTkaniom Teatrów Młodych (3-4 marca godz. 10.00-18.00). Przegląd zmienił w tym roku formułę. Do udziału zaproszone zostały teatry powstałe w różnych okolicznościach, miejscach i czasie. Mamy nadzieję, że wystawa i jej klimat będą korespondowały z propozycjami teatralnymi jakie zademonstrują nam teatry młodych twórców.

Wystawa potrwa do 22 marca.

Autorem plakatu promującego wystawę jest Michał Książek młody, uznany plakacista. Charakterystyczną ekspresję swoich prac na polu grafiki, malarstwa i plakatu, osiąga wykorzystując wyszukane środki artystyczne. Jego prace wielokrotnie nagradzano i prezentowano na wystawach w Polsce i zagranicą. www.ksiazek.prv.pl