Spotkanie w kręgu ludzi kultury cd.

Spotkanie w kręgu ludzi kultury cd.

Zapraszamy na spotkanie z panią Heleną Opalińską, która przedstawi nam nowe metody diagnostyczne w medycynie.

edukacja kulturalna