Samba - Lech Niepiekło - malarstwo

Samba - Lech Niepiekło - malarstwo

Lech Niepiekło jest z zawodu inżynierem elektronikiem. Od dziesięciu lat amatorsko uprawia malarstwo sztalugowe. Od trzech lat związany z Domem Kultury „Zacisze”, gdzie uczestniczy w zajęciach Pracowni Rysunku i Malarstwa prowadzonych przez Bogusławę Ołowską. Współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Artystów Malarzy „Zacisze”.

Lech Niepiekło pracuje najchętniej w technice olejnej, choć interesuje się też grafiką. Tematyka prac jest różnorodna. Zdecydowanie preferuje malarstwo realistyczne.

Jednym z najtrudniejszych problemów, z jakimi może mieć do czynienia malarz, jest trudność z przedstawieniem efektów dynamicznych na statycznym obiekcie, jakim jest płótno. Upór, z jakim twórcy zmagali się z tym problemem od czasów najdawniejszych, stosując rozmaite techniki i sztuczki malarskie, nie jest przypadkowy. Już sto pięćdziesiąt lat temu Honoriusz Balzak napisał, że istnieją trzy ideały piękna: fregata pod pełnymi żaglami, koń pełnej krwi w galopie i piękna kobieta w tańcu. Trzy ideały, których cechą wspólną, decydującą o ich pięknie, jest ruch.
Ja wybrałem taniec jako obiekt studiów nad ruchem. Początkowo były to jedynie rysunki, ale wkrótce zacząłem tworzyć obrazy olejne. Efektem mojej pracy w ciągu dwóch ostatnich lat jest cykl poświęcony brazylijskiej sambie.

Lech Niepiekło

Lech Niepiekło uczestniczył w ponad trzydziestu wystawach zbiorowych i indywidualnych m.in. w: Galerii „Aktyn”, Centrum Biznesu „Irydion”, Teatrze „Rampa”, Galerii MOK w Ząbkach, Galerii „Orlej”, Centrum Handlowym „Reduta”, Centrum Handlowym „Targówek”, MOK w Piastowie, Klubie „Junona”, Klubie „Podgrodzie”, Galerii Domu Kultury „Zacisze”, Galerii „Elektor” Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki.