Sergiusz Grudkowski - akwarele

Sergiusz Grudkowski - akwarele

Sergiusz Grudkowski urodził się 11 lutego 1916 roku w nowogródzkich Borowiczach. Młodość spędził na Wileńszczyźnie i tam ukończył szkołę średnią. Studiował w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem prof. Jana Cybisa oraz w pracowni prof. Janusza Podoskiego. Studiował również rolnictwo, uzyskując w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 1957 roku dyplom inżyniera rolnika. Jego pasją życiową było i jest malarstwo. Uprawia malarstwo sztalugowe. Na szczególną uwagę zasługują jego prace akwarelowe, w których artysta osiągnął prawdziwe mistrzostwo, stawiając go w rzędzie najwybitniejszych współczesnych polskich mistzów tego gatunku. Prace Sergiusza Grudkowskiego znajdują się w zbiorach prywatnych oraz w muzeach państwowych w kraju i za granica, między innymi w Anglii, USA, Japonii, Niemczech, Austrii i Holandii. Do chwili obecnej bierze czynny udział w wystawach w kraju i za granicą.

Malarstwo Sergiusza Grudkowskiego to przede wszystkim ukochana przez niego akwarela. Piękno malarstwa akwarelowego mieści się w opanowaniu samej materii, dlatego też żadną inną technika nie sposób wydobyć tego co można osiągnąć akwarelą. Czyste i świeże kolory, delikatne i miękkie gamy barw, spontaniczny i lekki sposób wypowiadania się są nieodłącznymi elementami akwareli. Posługiwanie się techniką akwarelową wymaga niezwykle pewnej i wprawnej ręki, a co za tym idzie długich ćwiczeń i pracy. Artysta musi być na tyle sprawny, aby położyć każdą plamę bezbłędnie, od razu na właściwe miejsce. Nie stroni także od malarstwa olejnego, uprawianego równolegle. Większość jego obrazów charakteryzuje się ciekawą walorową fakturą, piękną kolorystyką, pogodnym i pełnym słońca nastojem. Oglądanie tych prac sprawia, że człowiek może czuć się radośniej i z większym optymizmem myśleć o dniu jutrzejszym.

Jeżeli w początkowym okresie jego twórczości można dostrzegać wpływy Janusza Podoskiego, to w późniejszej, dojrzałej twórczości można dostrzec wpływy, reminiscencje twórczości prof. Cybisa. Są to jednak tylko powierzchowne skojarzenia. Byłyby może nie dostrzegalne, gdyby Artysta sam nie nawiązywał i podkreślał znaczenia dla swojej twórczości mistrzów - nauczycieli: Szerera, Cybisa i Podoskiego.

Grudkowski na świat patrzy nie tylko założeniami formy, co wartościami tworzonego klimatu. Stąd też jego malarstwo jest bardziej serdeczne i bliskie.

Prace autorstwa Sergiusza Grudkowskiego znajdują się w wielu muzeach w kraju i za granicą. Między innymi w znaczących muzeach w Polsce:

 • Muzeum Narodowe w Warszawie (Nr III-432/04)
 • Muzeum Mazowieckie w Płocku; Zamek Książąt Mazowieckich (0285758)
 • Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie
 • Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie
 • Muzeum Okręgowe "Wisła" w Sandomierzu (Nr 1-87)
 • Akademie der Bildenden Kuste Wien
 • Muzeum Towarzystwa Ziemi Błońskiej w Błoniu
 • Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu
 • Muzeum Jarosława Iwaszkiewicza w Stawiskach
 • Muzeum Wojska Polskiego w Bartoszycach
 • Akademia Pedagogiczna w Mławie
 • Okręgowe Muzeum BWA w Ciechanowie
 • Muzeum Historii m.st. Warszawy
 • Muzeum Teatru Narodowego w Warszawie
 • Muzeum BWA w Przemyśłu – Solina
 • Okręgowe Muzeum w Białowieży
 • Kolekcja w Fundacji Prof. Religi "Zdążyć z Pomocą"
 • Centralna Biblioteka Wojska w Warszawie
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
 • oraz w wielu prywatnych zbiorach kolekcjonerów w kraju i za granicą.