Wyjście UTW: Kościół św. Barbary w Warszawie

Wyjście UTW: Kościół św. Barbary w Warszawie

11 sierpnia 2012 
Miejsce: Kościół, ul. Nowogrodzka 51

Wspólne zwiedzenie Kościoła św. Barbary w Warszawie. Więcej informacji o Kościele: www.swbarbary.pl

edukacja kulturalna