Wyjście UTW: SENIORALIA 2012

Wyjście UTW: SENIORALIA 2012

28 października 2012

Miejsce: Biblioteka Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, tzw. Dawny BUW.

Wyjście na SENIORALIA 2012 do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, tzw. Dawny BUW. 

edukacja kulturalna