Kultura rosyjska wczoraj i dziś

Kultura rosyjska wczoraj i dziś
Rosja wdarła się do czołówki kultury światowej w drugiej połowie dziewiętnastego stulecia i pozostaje kulturowym supermocarstwem po dziś dzień. Wędrówka po dziejach rosyjskiej kultury – literatury, malarstwa, architektury, muzyki, teatru, filmu – obejmie jej bizantyjskie korzenie, „złoty wiek” Puszkina i „srebrny wiek” poetów-symbolistów, odniesie się do niezwykłego wkładu Rosji w światową awangardę artystyczną początków wieku dwudziestego, do czasów radzieckich, wreszcie, i to w znacznym stopniu, do fascynującej pod wieloma względami współczesności. Powiemy także sobie o obfitych kontaktach kulturalnych rosyjsko-polskich i arcyciekawych przejawach obecności polskiej kultury w Rosji.

edukacja kulturalna