Trening pamięci i nauka szybkiego czytania

Zajęcia we wtorek, godz. 17.10-18.40.

Uczestnicy: dzieci i młodzież 10-14 lat.

Instruktor Anna Tomaszewska.

Opłata 360 zł/semestr.

Semestr I (15 zajęć) 21.09.2021-11.01.2022, semestr II (15 zajęć) 22.02.2022-14.06.2022.


Pierwsze zajęcia 21.09.21.


Zajęcia przeznaczone dla dzieci, które chcą pracować nad koncentracją oraz efektywnością swojej nauki, poznać techniki ułatwiające zapamiętywanie oraz zasady szybkiego czytania. Spotkania są połączeniem teorii z praktycznymi ćwiczeniami indywidualnymi oraz grupowymi.

Program pierwszego semestru obejmuje naukę konkretnych technik szybkiego zapamiętywania oraz koncentrowania się, ćwiczenie pamięci wzrokowej i słuchowej, naukę skutecznej pracy przed sprawdzianem oraz tworzenie notatek.

Drugi semestr to nauka szybkiego czytania. W programie m.in. gimnastyka oczu, zwiększanie pola widzenia i koncentracji na tekście oraz wyrabianie prawidłowych nawyków podczas czytania.

Cel zająć:
Istotnym elementem spotkań jest nauka konkretnych technik szybkiego zapamiętywania oraz koncentrowania się, a także rozwiniecie umiejętności szybkiego czytania (II semestr). Zajęcia mają na celu pobudzenie potencjału intelektualnego oraz zadbanie o harmonijny rozwój funkcji umysłowych.

Uczestnicy:
Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 10 -14 lat, które chcą łatwiej, szybciej i efektywniej uczyć się w szkole i poza nią, pragną poznać techniki ułatwiające zapamiętywanie, zasady szybkiego czytania oraz twórczo i miło spędzić czas.

Charakter zajęć:
Zajęcia mają charakter warsztatowy, to połączenie teorii z praktycznymi ćwiczeniami indywidualnymi i grupowymi. Istotnym elementem spotkań jest nauka technik zapamiętywania i ćwiczenia na konkretnym materiale merytorycznym.

Program zajęć:
I semestr

 • Mnemotechniki czyli techniki pamięciowe;
 • Mapy myśli – czyli jak tworzyć kreatywne notatki;
 • Sztuka koncentracji;
 • Ćwiczenia pamięci wzrokowej;
 • Ćwiczenia pamięci słuchowej;
 • Ruch usprawniający naukę; metoda Dennisona

II semestr

Szybkie czytanie to umiejętność, która jest niezwykle przydatna nie tylko w nauce, ale i w życiu codziennym. W celu opanowania techniki szybkiego czytania należy pracować nad kilkoma obszarami, które zostały zawarte w tematyce naszych zajęć. Należą do nich:

 • Gimnastyka oczu - może pozytywnie wpłynąć na efektywniejsze wykorzystanie narządu wzroku podczas procesu czytania.
 • Zwiększanie pola widzenia. Pole widzenia jest to obszar widziany przez nieporuszające się oko. Podczas zajęć poświęconych tej tematyce uczestnicy będą wykonywać ćwiczenia wzrokowe mające na celu zwiększenie pola widzenia. Dzięki temu w momencie fiksacji będą spostrzegać większy obszar tekstu.
 • Skracanie czasu fiksacji. Fiksacja to umiejętność utrzymania spojrzenia na danym obiekcie. W przypadku czytania jest to chwila bezruchu oczu, w czasie której wzrok zatrzymuje się na tekście. Im mniejsza ilość fiksacji w wierszu i krótszy czas na nie poświęcony, tym tekst czytany jest szybciej.
 • Pozbycie się fonetyzacji. Fonetyzacja to powtarzanie w myślach lub na głos czytanych słów. Osoba, która czyta musi wypowiedzieć słowo, by móc je skojarzyć albo zrozumieć. Zjawisko to znacznie spowalnia czytanie. Pozbycie się fonetyzacji pozwoli na pominięcie kanału słuchowego, a opieranie się jedynie na wzroku przyspieszy czytanie.
 • Pozbycie się regresji podczas czytania.Regresja to kolejne zjawisko, które spowalnia czytanie. Polega ono na powracaniu do wcześniej przeczytanych linijek tekstu. Pozbycie się lub znaczne ograniczenie regresji może pozytywnie wpłynąć na szybkość czytania.
 • Antycypacja – przewidywanie czytanego tekstu. Antycypacja to zjawisko niezwykle pożądane w drodze do opanowania umiejętności szybkiego czytania. Polega ono na przewidywaniu tekstu w oparciu o długość wyrazu i jego kształt.

W opanowywaniu techniki szybkiego czytania niezwykle ważna jest systematyczna praca własna. Podczas zajęć, co 2-3 tygodnie, będą przeprowadzane ćwiczenia sprawdzające szybkość czytania oraz stropień zrozumienia przeczytanego tekstu.