Promocja książki w Muzeum Narodowym

Promocja książki w Muzeum Narodowym

 26 listopada 2008, godz. 12.00

Promocja książki – albumu pt. „Ikony w Polsce. Od średniowiecza do współczesności”

Tym razem wybraliśmy się do Muzeum Narodowego w Warszawie na promocję niezwykłej książki –albumu pt. „Ikony w Polsce. Od średniowiecza do współczesności”, przygotowanej przez wydawnictwo Arkady.

Autorem książki jest ks. prof. Michał Janocha, graficznie zaś wspaniale opracował ją prof. Maciej Buszewicz. Książka ma 450 stron, z czego ponad 400 kolorowych, całostronicowych ilustracji przedstawiających najpiękniejsze i najwartościowsze ikony ze wszystkich polskich muzeum, cerkwi i kolekcji prywatnych. Są wśród nich ikony rosyjskie prawosławne, rosyjskie, staroobrzędowe, białoruskie, ukraińskie, bizantyjskie, postbizantyjskie, italobizantyjskie i ikony współczesne. Fragmenty książki przeczytała Krystyna Czubówna, a prezentacji dokonał ks. dr Jerzy Tofiluk.

Całość spotkania uświetnił występ Chóru Prawosławnego Seminarium Duchownego.

Część z nas zakupiła książki dla siebie i swoich najbliższych, które korzystając z okazji zostały wzbogacone o osobiste wpisy autora i współtwórców tej przepięknej pozycji wydawniczej.