Wyjście UTW: Muzeum Etnograficznego

Wyjście UTW:  Muzeum Etnograficznego

11 grudnia 2008

Wspólne wyjście do Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

Muzeum prowadzi bardzo bogatą działalność wystawienniczą. Gromadzi zbiory z zakresu polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej kultury ludowej. Obecnie liczą one 76 402 obiektów własnych (wraz z kolekcjami wymiennymi) oraz 2445 depozytów. W tym zbiory polskie i europejskie 53 191 sztuk, a zbiory pozaeuropejskie 21 973. i za granicą).

Zwiedziliśmy wystawy stałe m.in.: Afryka, Australia i Oceania, Polskie stroje ludowe, Polskie obrzędy doroczne, Rękodzieło i rzemiosło ludowe i czasowe Zwykłe-niezwykłe. Fascynujące kolekcje Państwowego Muzeum Etnograficznego, Cywilizacja chleba, Podniebny lot - magiczna broń Azji.

edukacja kulturalna