W nowym roku...

W nowym roku...

Niech nam się wszystkim dobrze darzy w DK Zacisze w 2013 !

Inauguracja piątkowych spotkań Międzyuczelnianego Klubu Ludzi Kultury w 2013 roku

W programie:

Irena i Krzysztof Zarzeccy - spotkanie drugie, ostatnie przed odlotem do Kanady

Dwoje wybitnych tłumaczy opowiedzą o tajnikach swojego warsztatu "Tłumacz jest pisarzem i  poetą "

Proza amerykańska i poezja rumuńska w tłumaczeniu Gości.

Teksty zaprezentuje znakomity aktor Maciej Rayzacher
 

 

 

 

edukacja kulturalna