Przedmowa [poety]

Przedmowa [poety]

Z a p r o s z e n i e na autorskie spotkanie z Grzegorzem Trochimczukiem i jego twórczością:

p r z e d mowa [poety]

„poza mną już p i e r w s z e litery - niepokój serca po pierwszym czytaniu wierszy”

W programie: 
• Czytanie wierszy opublikowanych w tomiku „dwa ptaki w jednego przeistacza...” i przygotowywanych do druku.   • Tajniki twórcze. 
• Rozmowa z autorem 
Notka o autorze:
Ryszard Ulicki, poeta, prozaik, publicysta, Wiceprezes Związku Literatów Polskich, wygłosił słowo wstępne na spotkaniu w dn. 18 kwietnia 2012 r. w Domu Księgarza w Warszawie. M. in. powiedział: „(...) Grzegorz Trochimczuk jest poetą, który przeżył koniec świata. Spadło na niego jako na poetę białe pióro anioła stróża. (...) To przyzwoita, uczciwa, szczera, subtelna poezja. Znany poeta Marek Waszkiewicz, powiedział kiedyś „pisz tak jakby nie napisał nikt inny”. Tego co napisał GrzegorzTrochimczuk nikt inny nie mógłby napisać. (...) Jest to poezja górnego lotu, w której daje się zauwaŜyć pobratymstwo z tradycjami waŜnej polskiej poezji.” (...) mamy do czynienia z poezją, która z jednej strony idzie drogą głębokiej zadumy nad losem człowieka, nad problemami natury egzystencjalnej, z drugiej zaś sięga transcendencji, rzeczy ostatecznych, niemalże objawionych.(...) Jest w tych wierszach dzwon, który nawołuje byśmy zajrzeli wsiebie inaczej, w świat głębszy, żebyśmy spojrzeli tak jak jeszcze spojrzeć nie umieliśmy. W jego poezji odkrywamy na nowo wartości juz odkryte, obok których nie zauważając ich codziennie przechodzimy – nabierają nowego blasku, nowego znaczenia i sensu. Zauważamy, że u tego człowieka nastąpiła zmiana odczuwania czasu.”
edukacja kulturalna