Zielona wiedza dla UTW

Zielona wiedza dla UTW
Projekt edukacyjny „Zielona Wiedza dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku” ma na celu aktywizację i wsparcie dla osób starszych, skupionych w lokalnych środowiskach Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Aktywizacja polega na propagowaniu wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju w środowisku UTW i przekonanie Słuchaczy do świadomych zachowań proekologicznych.

Więcej na temat projektu

edukacja kulturalna