Spotkanie z Teatrem: Pasja w sztuce

Spotkanie z Teatrem: Pasja w sztuce

U progu Wielkiego Tygodnia o wielości znaczeń pasji (i Pasji) w sztuce Maja Komorowska i ksiądz Andrzej Luter rozmawiać będą pod szyldem Evviva l’arte.

Więcej informacji o tym szczególnym wydarzeniu na stronach Teatru Collegium Nobilium

edukacja kulturalna