Wiosna duszy

Wiosna duszy
Temat zostanie przedstawiony przez Witalija Michalczuka, Śpiew liturgiczny Łukasz Hajduczenia.
edukacja kulturalna