Wyjście UTW: Targówek i inne przemysłowe dzielnice Prawego Brzegu

Wyjście UTW: Targówek i inne przemysłowe dzielnice Prawego Brzegu

9 maja 2013
Miejsce: Czytelnia Naukowa nr 1 w Warszawie (ul. Św. Wincentego 85)

O fabrykach Targówka i prawobrzeżnej Warszawy
Dopóki Wisła pozostawała głównym i jedynym szlakiem komunikacji łączącym Warszawę z resztą kraju, dopóty Praga ustępowała lewobrzeżnej części miasta jako teren lokalizacji przemysłu. Już zbudowanie w latach 1820-1830 drogi bitej warszawsko-brzeskiej dostarczyło pierwszego impulsu do ożywienia gospodarczego. Okolica jest taka – informował Kurier Warszawski z 1823 r., zachęcając do inwestowania na tym terenie – że każdy fabrykant, choćby w najmniejszym obrębie, może mieć razem wodę, grunt na ogród i łąkę. Dopiero jednak zbudowanie warszawskiego węzła kolejowego w 2 poł. XIX w., a zwłaszcza usytuowanie na prawym brzegu Wisły trzech dworców kolejowych: Petersburskiego (Wileńskiego) w 1862 r., Terespolskiego (Wschodniego) w 1867 r., Nadwiślańskiego (Praga) w 1877 r., pchnęło z ogromną siłą naprzód procesy industrializacji na tym, dotychczas upośledzonym gospodarczo, brzegu rzeki. Pasjonującą, bogato ilustrowaną opowieść o tym, jak postępowało uprzemysłowienie prawobrzeżnej Warszawy przekaże w swojej prelekcji znakomity przedstawiciel varsavianistyki praskiej Jarosław Kaczorowski.

edukacja kulturalna