e-Kultura

e-Kultura

NOMINACJA w konkursie EDUinspiracje 2014 na najlepsze przedsięwzięcie zrealizowane w 2013 roku w obszarze - Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży.

Rozpoczęcie projektu: 15 kwietnia 2013
Wymiana młodzieży: 22-28 czerwca 2013, Olecko

Wsparcie: finansowe Polsko Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży
Lider: Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Partner: Dziecięce Centrum Czasu Wolnego w Kłajpedzie

Zobacz:

Prezentacje powstałe podczas projektu:

Nagrania:

W dniach 22-28 czerwca młodzież polsko-litewska gościła w Olecku, by realizować projekt „e-Kultura”. Międzynarodowe spotkanie zakończyło się przygotowaniem 3 prezentacji poświęconych demokracji, tolerancji i wartościom, które dla młodzieży są szczególnie istotne. Zanim to się stało spotkaliśmy się z uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej, gdzie wspólnie przygotowywaliśmy ciasteczka z wróżbą, uczyliśmy się malować na szkle, a także wystąpiliśmy z salsą na ich rocznej prezentacji. Rozmawialiśmy z Sylwią Piotrowską z Oleckiej Rady Młodzieżowej, radnym Maciejem Juchniewiczem, a także z mieszkańcami Olecka, by dowiedzieć się więcej o demokracji w ich mieście. Poznawaliśmy kulturę Polski i Litwy na wieczorach przygotowanych przez młodzież. Bliżej przyjrzeliśmy się oleckiej Nocy Kupały. Dzięki uprzejmości mieszkańców udało nam się upleść wianki i puścić je na wodzie. Poznawaliśmy nowe aktywności, które w przyszłości mogą zaowocować nowymi projektami, m.in. uczyliśmy się chodzić na szczudłach, pluć ogniem, przygotowywać mini happeningi, malować graffiti, a także poznaliśmy pasje jednego z uczestników, a mianowicie Kickboxing. Dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami i umiejętnościami.

Relacja Uli Baranowskiej

Projekt „e-kultura” niezwykłe przedsięwzięcie, w którym mieliśmy okazję brać udział. Razem z Naszymi rówieśnikami z Litwy mogliśmy dyskutować na temat demokracji, tolerancji oraz wartości jakimi kierujemy się w życiu. W malowniczo położonym Olecku spędziliśmy 6 pracowitych lecz przyjemnych i owocnych dni.
Nasza historia rozpoczęła się 22 czerwca , pierwsze spotkanie odbyło się w pięknej scenerii  na plaży przy zachodzie słońca, już wtedy wiedzieliśmy, że stworzymy zgraną i dobrze zorganizowaną grupę. Przez cały projekt towarzyszyły nam gry i zabawy edukacyjne. O przebieg zajęć dbał Dagosz Cibor (wolontariusz, lider młodzieżowy, który wielokrotnie brał udział w projektach realizowanych przez DK Zacisze), całosć naszych działań koordynowała Marzena Szychułda (pracownik DK Zacisze), za co jesteśmy im bardzo wdzięczni. W pamięci z pewnością pozostanie nam wieczór, na który zostaliśmy zaproszeni przez mieszkańców Olecka – „Wianki”. Spędziliśmy tam mile czas, niektórzy z nas mogli nawet popłynąć motorówką i ze środka jeziora puścić swe wianki z kwiatów. Nasze zajęcia urozmaicały lekcje taneczne prowadzone przez koordynatora litewskiego – Mindaugasz. Dzięki nim mogliśmy się dobrze bawić, a także lepiej się poznawać i zacieśniać więzy koleżeńskie. Pisząc o najmilszych aspektach projektu nie moglibyśmy zapomnieć o wieczorach mających na celu lepsze poznanie naszej kultury. Mowa tutaj o wieczorach litewskim i polskim. Każdy z nas nie tylko nauczył się czegoś o kraju kolegów i koleżanek, ale także miał okazję poznać narodowy taniec, spróbować regionalnych produktów oraz nauczyć się kilka podstawowych słów z obcego języka.
Uwieńczeniem naszej ciężkiej pracy są przygotowane przez nas prezentacje multimedialne o demokracji, tolerancji i naszych najważniejszych wartościach. Przygotowywane one były z wielkim zapałem i zainteresowaniem co pokazuje, że tematyka projektu naprawdę bardzo nas zaciekawiła i pobudziła do burzliwej dyskusji.
Cieszymy się, że projekt pozwolił rozwinąć nam się: intelektualnie - poprzez rozmowy np. z radnym Olecka Maciejem Juchniewiczem i Sylwią Piotrowską z Oleckiej Rady Młodzieżowej, kulturowo -poprzez wieczory litewskie i polskie, fizycznie - poprzez zajęcia taneczne z Mindaugasz, a także pozwolił na zawiązanie się więzów koleżeńskich i miłosnych. Dodatkowo wiemy, że chwile tutaj spędzone na długo pozostaną w naszej pamięci i sercach.

O projekcie

Projekt „e-Kultura” to przestrzeń, w której spotkała się młodzież z Warszawy i Kłajpedy. Tematem naszego międzynarodowego spotkania były „Nowe technologie i artystyczne umiejętności – jako platforma wypowiedzi młodzieży”. W ciągu sześciu dni w Olecku nasza polsko-litewska grupa dyskutowała o tym, czy takie słowa jak wolność, tolerancja, demokracja znaczą to samo. Jak w środowiskach lokalnych młodzież może wpływać na decyzje. Celem projektu było promowanie dialogu międzynarodowego, przekazanie wartości europejskich w ciekawy i nowoczesny sposób, a także aktywności, którymi młodzież jest szczególnie zainteresowana. Zmiany postawy z biernej na czynną.
Praca nad zgłębianiem meritum przebiegała z wykorzystaniem licznych dyskusji, gier symulacyjnych, warsztatów artystycznych z takich dziedzin jak taniec, teatr, plastyka, fotografia, film. Każdy z uczestników miał pełnić rolę mistrza i ucznia, w zależności od posiadanych kompetencji i doświadczeń.
Efektem międzynarodowego spotkania są 3 prezentacje przygotowane w programie prezi, które już niebawem będą dostępne w internecie. Scenariusze poszczególnych prezentacji powstały w wyniku dyskusji, gier symulacyjnych i warsztatów artystycznych. Na koniec wymiany prezentacje pokazane zostały mieszkańcom Olecka w AGT.  Przedyskutowaliśmy z nimi tematy w nich zawarte.
Szczególnie zależało nam, aby projekt „e-Kultura” ukazał ogromy potencjał młodych ludzi, którzy za pomocą języka sztuki mówią o rzeczach dla nich ważnych. A umiejętności nabyte w czasie trwania projektu wykorzystają w swoich środowiskach lokalnych. Zorganizowane będą spotkania z grupami rówieśniczymi, podczas, których pokażą aktywności, wyzwolone w czasie trwania projektu.

Młodzież
Grupę projektową stanowiła młodzież w wieku 14-19 lat związana z Domem Kultury Zacisze i Dziecięcym Centrum Czasu Wolnego w Kłajpedzie. Młodzież ta aktywnie uczestniczy w zajęciach artystycznych, ale też aktywnie działa na rzecz swoich społeczności lokalnych. Realizuje ciekawe pomysły, uczestniczy w procesie decyzyjnym dotyczącym spraw młodzieżowych – wolontariat, rada młodzieżowa, parament szkolny.

W programie:

  • „e-edukacja pozaformalna” – dyskusja dotycząca aktywności młodzieży w środowiskach lokalnych, przejawy dyskryminacji i metod jej przeciwdziałania
  • „e-edukacja artystyczna” – warsztaty taneczne, plastyczne i teatralne
  • „e-edukacja międzykulturowa” – dyskusja na temat roli edukacji międzykulturowej i dialogu między młodzieżą polską i litewską
  • polskie i litewskie wieczory narodowe w ramach cyklu „e-edukacja międzykulturowa”
  • spotkanie z mieszkańcami Olecka i pokaz efektów działań.
ORGANIZATORZY:

DOFINANSOWANIE: