Urodziny Muzeum

Urodziny Muzeum
W dniu 23 czerwca  2013 roku na terenie Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie odbędzie się piknik rodzinny pt. „Urodziny Muzeum”. Wydarzenie to związane jest  z przypadającą w 2013 roku 85. rocznicą powołania Państwowego Muzeum Archeologicznego.
Przy tej okazji zostaną otwarte przed chętnymi gabinety oraz pracownie zajmujące się konserwacją zabytków. Dla młodszych widzów przygotowano zajęcia edukacyjne m.in. lepienie naczyń z gliny, wytwarzanie paciorków z modeliny, wykonywanie ozdób z brązu itp. Starsi uczestnicy pikniku będą mogli zapoznać się z historią muzeum, planowaną przebudową oraz działalnością badawczą Muzeum.
Ponadto na dziedzińcu PMA odbędą się pokazy musztry artyleryjskiej, obozowiska historycznego, rekonstrukcja wykopu archeologicznego. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
edukacja kulturalna