Wykład prof. Longina Pastusiaka: Abraham Lincoln mistrz humoru politycznego

Wykład prof. Longina Pastusiaka: Abraham Lincoln mistrz humoru politycznego

14 października 2013

 


Humor może być skuteczną bronią polityczną, jeśli polityk wie, jak się nią posługiwać. Z jednej strony pozwala pozyskać poparcie wyborców, z drugiej zaś neutralizować argumentację oponentów, nie obrażając ich. Wykład o Abrahamie Lincolnie prof. Longina Pastusiaka zapoczątkował cykl wykładów, które mają pokazać, jak prezydenci amerykańscy posługiwali się humorem w swojej działalności politycznej. Wykład był zarówno edukacyjny jak i zabawny. Na następny wykład poświęcony Johnowi F. Kennedy'emu zapraszamy 4 listopada. Wykłady będą zarówno edukacyjne jak i zabawne.

Wykłady adresowane są do studentów UTW Zacisze.

Prof. dr hab. Longin Pastusiak - politolog, amerykanista.

Studiował na Wydziale Dziennikarskim UW oraz na wydziałach stosunków międzynarodowych University of Virginia.
Doktoryzował się w 1963r., a habilitował w 1967r. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1978r., profesora zwyczajnego w 1986r. W latach 1963-1994 pracował w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, gdzie m.in. kierował Zakłądem Krajów Ameryki Północnej;

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego (1994-2005). Wykładał wielokrotnie jako visiting professor na uczelniach zagranicznych, głównie w USA. W latach 1985-1988 prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, następnie (1988-1994) członek Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Politycznych (1991-1994 wiceprezydent IPSA), w latach 1997-1998 rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej. Obecnie profesor w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych im. J.Giedroycia oraz w Akademii Finansów.

Poseł na Sejm RP (1991-2001), Marszałek Senatu RP w latach 2001-2005. Przewodniczący Stałej Delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii Zachodnioeuropejskiej oraz do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.

Profesor Pastusiak jest autorem 600 publikacji naukowych, w tym ponad 70 książek. Ostatnie publikacje to m.in.: Stosunki polsko-amerykańskie 1945-1955, George W.Bush. Jaki człowiek, jaki prezydent?, Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki, Panie Białego Domu.

Źródło: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "ADAM"

edukacja kulturalna