Bliżej Europy: jaka będzie nadchodząca dekada?

Bliżej Europy: jaka będzie nadchodząca dekada?
Bliżej Europy: jaka będzie nadchodząca dekada?

Takie pytanie zadaje sobie wielu polityków, dziennikarzy i zwykłych mieszkańców nie tylko Europy, ale całego globu. O odpowiedź na proste pytanie – jak zwykle – dużo trudniej. Żyjemy w czasach mało stabilnych, pełnych nieoczekiwanych zwrotów i zmian. Ale pewne trendy można określić – i dla Europy, i dla Polski, której zaistnienie na politycznej mapie świata państw suwerennych niemal zbiegło się w czasie z fundamentalna zmianą globalnego układu sił – ze świata dwubiegunowego, rządzonego z dwu ośrodków władzy i potęgi, Waszyngtonu i Moskwy ostał się tylko jeden. Moskwa utraciła rolę supermocarstwa. Ale czy pogodziła się z tym stanem rzeczy, czy może stara się odzyskać pozycję supermocarstwa? Czym jest dla Polski członkostwo w UE? Jakie najważniejsze problemy wiążą się z tym członkostwem (zwłaszcza w świetle światowej gospodarki, wstrząsanej kryzysem albo pokryzysową czkawką. Jej przejawem jest zażarta dyskusja w PE dotycząca uruchomienia pieniędzy na politykę spójności od stycznia 2014 roku i wyraźny partykularyzm krajów tzw. bogatych). O próbach odpowiedzi na te pytania, a także o innych problemach, zmieniających obraz naszego społeczeństwa i warunków gospodarczych, w których musimy funkcjonować (demografia, euro) opowiemy, odwołując się do opinii specjalistów, politologów i ekonomistów amerykańskich (np. G. Friedmana) i europejskich. Zapraszamy.

Barbara Sieradzka pracowała w tygodniku "Forum", kierowała działem zagranicznym tygodnika "Przegląd  Techniczny". Przez pewien czas pracowała w Biurze Pełnomocnika Rządu  ds. Integracji Europejskiej i Pomocy Zagranicznej przy URM. W  gabinecie min. Jacka Saryusz- Wolskiego pełniła funkcję rzecznika prasowego. Od 1992 roku dziennikarka TVP, specjalizujaca sie w problematyce międzynarodowej, zwłaszcza w sprawach Unii Europejskiej. W latach 2005 - 2007  i ponownie w 2008 roku była dyrektorem programowym Radia Warszawa. Jest recenzentką książek, regularnie publikującą  swe recenzje na  łamach "Nowych Książek".

 
 
edukacja kulturalna