Pałac Staszica a historia Polski

Pałac Staszica a historia Polski

Historia Pałacu Staszica na  Krakowskim Przedmieściu  w Warszawie nierozerwalnie związana jest z historią Polski. W chwili obecnej mają tu swoje siedziby towarzystwa naukowe, instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz inne instytucje związane z działalnością na rzecz nauki. 

O zamachu w cieni Pałacu i innych wydarzeniach opowie nam pani Joanna Arvaniti – kustosz - Polska Akademia Nauk Archiwum  w Warszawie.

 

edukacja kulturalna