Jak rozmawiać ze sobą, nie krzywdząc się nawzajem?

Jak rozmawiać ze sobą, nie krzywdząc się nawzajem?

Podczas wykładu poznamy zasady porozumienia bez przemocy i dowiemy się m.in., jak:

  • opisywać fakty bez oceniania,
  • rozpoznawać emocje swoje i innych,
  • mówić o potrzebach swoich i dostrzegać potrzeby innych,
  • odróżnić prośbę od oczekiwania,
  • słuchać ze zrozumieniem i mówić z akceptacją,
  • przestać być szakalem, a zostać żyrafą.
edukacja kulturalna