Spotkanie Koła Sybiraków

Spotkanie Koła Sybiraków

25 września 2013

W trzecią rocznicę nadania Kołu imienia Św. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego odbyło się pierwsze w nowym sezonie spotkanie Sybiraków.  

Podczas spotkania w imieniu Prezesa Zarządu Sybiraków w Warszawie pani Danuta Kominiak Prezes Koła podziękowała  pani  Bożennie Dydek Dyrektorce Domu Kultury „Zacisze” za pielęgnowanie  i upamiętnianie narodowej historii,  organizację patriotycznych uroczystości i koncertów,  stwarzanie warunków do comiesięcznych spotkań,  za otwarte serce i życzliwość  i wręczyła Srebrną Odznakę Honorową Zasłużonego dla Związku Sybiraków.  Pani Dyrektor przyjęła odznakę indywidualną i dla Domu Kultury „Zacisze”. Wśród odznaczonych znaleźli się m.in. Proboszcz Parafii Świętej  Rodziny na Zaciszu  ks. Andrzej Mazański  i Taida Załuska.

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Związku Sybiraków została ustanowiona przez Związek Sybiraków w 2011 roku dla uhonorowania osób, które ofiarnie i z zaangażowaniem pełnią funkcje z wyboru w organach Związku, oraz osób, które nadzwyczajnie przyczyniają się do wykonywania statutowych celów Związku.

Odznaka ma dwa stopnie:

- I stopień – Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Związku Sybiraków,

- II stopień – Srebrna Odznaka Honorowa za Zasługi dla Związku Sybiraków.

Srebrna Odznaka jest nadawana:

a)   członkom Związku, którzy przez co najmniej dwie kadencje pełnili funkcje członków Zarządu Koła, Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

b)   Prezesom Honorowym Oddziału, członkom Związku i osobom niebędącym członkami Związku, którzy w stopniu szczególnym wsparli działalność Koła i/lub Oddziału na terenie ich działania.

Osoby wyróżnione Srebrną Odznaką mogą być przedstawiane do wyróżnienia Odznaką Złotą po upływie dwóch lat od nadania Odznaki Srebrnej.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.

Po spotkaniu odbyła się Msza święta w kościele Świętej Rodziny.

edukacja kulturalna