Uroczyste spotkanie Sybiraków na Muranowie

Uroczyste spotkanie Sybiraków na Muranowie
Program uroczystości:
- odegranie hymnu narodowego
- przemówienia okolicznościowe
- wspólna modlitwa
- Apel pamięci i salwa honorowa
- złożenie wieńców
- odśpiewanie Hymnu Sybiraków
- złożenie wiązanki pod kamieniem Matki Sybiraczki.
edukacja kulturalna