Wyjście UTW: Zachęta Narodowa Galerii Sztuki

Wyjście UTW: Zachęta Narodowa Galerii Sztuki

24 października 2013 

Miejsce: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

"Wystawa ma na celu ukazanie bogactwa wierzeń i praktyk religijnych składających się na krajobraz wyznaniowy Stanów Zjednoczonych. Obejmuje prace wielopokoleniowej grupy współczesnych artystów amerykańskich wywodzących się z różnych tradycji religijnych. Podejmują oni kwestie związane z religią, osobliwymi i rzadko spotykanymi wierzeniami, sektami i kultami, starając się przybliżyć widzom niezwykłą dynamikę tych zjawisk i ukazać szeroki wachlarz wyznań i kultur w USA."

wystawa edukacja kulturalna