Wyjście UTW: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

Wyjście UTW: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

13 marca 2014

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (PMA)  prowadzi swoją działalność od  1923 roku opierając się na Reskrypcie Organizacyjnym wydanym przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

Siedzibą Państwowego Muzeum Archeologicznego od 1958 r. jest budynek Arsenału w Warszawie przy ul. Długiej 52.

Wspólnie obejrzeliśmy:

  • Zbiory Paleolityczne i Mezolityczne
  • Zbiory Neolityczne
  • Zbiory Epoki Brązu
  • Zbiory Epoki Żelaza
  • Zbiory Działu Archeologii Bałtów
  • Zbiory Wczesno- i Średniowieczne
  • Zbiory Numizmatyczne
  • Zbiory Antropologiczne.
wystawa edukacja kulturalna