Spotkanie Sybiraków z młodzieżą

Spotkanie Sybiraków z młodzieżą
W spotkaniu udział wzięła młodzież z Liceum Ogólnokształcące im. Ruy Barbosa w Warszawie przy ul. Burdzińskiego 4: Jacek Pogoda i Łukasz Ślepowroński, którzy przypomięli nam wiersze Marii Konopnickiej "Ojczyzno" i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego "Elegia o ... (chłopcu polskim). Gościom towarzyszyła pani prof. Iwona Mazańska - nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w tymże liceum.
edukacja kulturalna