Wyjście UTW: Wigilia u Premiera

Wyjście UTW: Wigilia u Premiera

24 grudnia 2013

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie wigilijne, na ktore zostali zaproszeni przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W spotkaniu uczestniczyli: Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak- Kamysz, Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds UTW poseł Michał Szczerba, Przewodniczący Rady Polityki Senioralnej prof.dr hab. n.med. Boleslaw Samoliński, Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w MPiPS Marzena Breza, Konsultant krajowy ds geriatrii prof. dr. hab.med. Tomasz Grodzicki.

Środowisko UTW reprezentowały: Krystyna Lewkowicz,  prezes Fundacji Ogólnopolskie Porozumienie UTW i UTW przy SGH w Warszawie i Wiesława Borczyk, prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW i Sądeckiego UTW w Nowym Sączu. W spotkaniu uczestniczyli także członkowie Porozumienia UTW i Federacji UTW, przedstawiciele organizacji senatorskich, członkowie Rady Polityki Senioralnej.

Spotkanie poprzedziło posiedzenie Rady Ministrów, w czasie którego Rzad przyjął  pakiet 3 uchwał dedykowanych seniorom:

1. Założenia długofalowej polityki senioralnej na lata 2014-2020

2. Program "Solidarność Pokoleń", wspierający seniorów na rynku pracy

3. Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS)

"Dzięki seniorom czujemy, że rodzina jest kompletna" - powiedział Premier Donald Tusk. Dodał, "że w Święta powinniśmy myśleć nie tylko o bliskich, ale też o wszystkich rodakach. - Bo wszyscy Polacy to rodzina".

"Donald Tusk złożył też symbolicznie życzenia tym, które pracują w wieczór wigilijny. Przypomniał również o osobach, które Wigilię spędzą bez najbliższych. - W tych domach, gdzie ludzie są razem, będziemy pamiętali o tych, dla których los nie był tak łaskawy i ten wieczór spędzają samotnie - podkreślił Donald Tusk."

Krótki film ze spotkania

Wiecej informacji:

Aktywność społeczna osób starszych

Nowa polityka senioralna

Michał Szczerba: Polityka senioralna na serio

 

edukacja kulturalna