Wyjście UTW: Dzieje Pragi

Wyjście UTW: Dzieje Pragi
23 stycznia, piątek, godz. 17.00

Alicja Banasik jest autorką wydanej w 2013 r. książki pt. Moja przygoda z poznawaniem dziejów warszawskiej Pragi. Jest to historia prawobrzeżnej Warszawy, opowiedziana barwnie i ciekawie, z zachowaniem reguł rzetelności naukowej. Książka ma nie tylko walory poznawcze i dydaktyczne, ale jest atrakcyjna czytelniczo, co w przypadku tego typu prac zdarza się niezwykle rzadko. Autorka opowie o swojej czteroletniej przygodzie, jaką stała się dla niej praca na tą publikacją.
edukacja kulturalna