Dedykacje - prezentacja nowego tomiku Grupy Akant w Czytelni Naukowej

Dedykacje - prezentacja nowego tomiku Grupy Akant w Czytelni Naukowej
Grupa Poetycka Akant działa w Czytelni Naukowej (ul. Św. Wincentego 85) od 2010 roku. Przez te lata zyskała charakter ogólno-warszawski, zdobyła popularność i uznanie twórców i odbiorców poezji, zwiększyła swoją liczebność i dorobek artystyczny. Poeci z Grupy Akant zorganizowali, wraz ze swoimi muzykalnymi przyjaciółmi, kilkadziesiąt indywidualnych i zbiorowych wieczorów poetycko-muzycznych dla mieszkańców Targówka a także innych dzielnic. Publiczność bardzo lubi te spotkania i nieodmiennie wypełnia salę po brzegi. Na najbliższym spotkaniu Akant przedstawi wiersze ze swojej nowej, wydanej na własny koszt, antologii zatytułowanej „Dedykacje”, zawierającej utwory z lat 2012-2013.
edukacja kulturalna