Wyjście UTW: Czwartkowe Spotkania z Filmem

Wyjście UTW: Czwartkowe Spotkania z Filmem
PROGRAM: Filmowy Klub Seniora „Praha”
 
15 maja 2014 
godz.11.00 - pokaz filmu "Powstanie Warszawskie" + warsztaty z Centrum Edukacyjne „Żelazna”
„Darowizny i spadki” - Podczas spotkania przedstawimy wszystkie niebezpieczeństwa związane z darowiznami. Poznamy najnowsze przepisy i zmiany w prawie spadkowym.
 
22 maja 2014 
godz.11.00 - pokaz filmu "Casanova po przejściach" + konsultacje z ekspertami ZUS
 
29 maja 2014 
godz.11.00 - pokaz filmu "Mundial. Gra o wszystko" + warsztaty z Centrum Edukacyjne „Żelazna”
„Najczęstsze oszustwa osób starszych” - Podczas spotkania omówimy zagrożenia związane z wizytami domowych akwizytorów. Ostrzeżemy również o naciągaczach telefonicznych i oszustach “na wnuczka”.
 
edukacja kulturalna