„Usłyszą nas pokolenia” Spotkanie Koła Sybiraków

„Usłyszą nas pokolenia” Spotkanie Koła Sybiraków

26 marca 2014, godz. 14.00

Spotkanie z przedstawicielem Ośrodka „Karta” w Warszawie.

W pierwszej części spotkania odbyły się wybory do władz Koła.

Druga część poświęcona była omówieniu Archiwum Historii Mówionej, największego w Polsce zbioru relacji biograficznych (blisko 5 tysiący nagrań audio i 100 wideo) oraz innych archiwalnych świadectw obejmujących niemal cały XX wiek. Pan Dominik Czapigo z Ośrodka "Karta" przybliżył uczestnikom spotkania prace Archiwum Historia Mówinona.

"Archiwum Historii Mówionej to największy w Polsce zbiór relacji biograficznych (około 4 tysięcy nagrań audio i 100 wideo) oraz innych archiwalnych świadectw, obejmujących niemal cały XX wiek. Pierwsze nagrania pochodzą z 1987 roku, kiedy to zainicjowany przez środowisko KARTY ruch społeczny – Archiwum Wschodnie – rozpoczął niezależną od komunistycznych władz akcję nagrywania wspomnień mieszkańców dawnych Kresów Wschodnich, obywateli polskich represjonowanych przez sowieckie władze. Po 1989 roku relacje biograficzne nagrywane były w ramach Ośrodka KARTA, który w 2003 roku powołał wydzielony program Historia Mówiona. Efektem działania programu jest wciąż powiększający się zbiór nagrań AHM. Zbiór ten w 2006 roku stał się częścią Medioteki Domu Spotkań z Historią (DSH). Od tego momentu DSH aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu nowych relacji, a przede wszystkim stara się popularyzować zgromadzone świadectwa. Portal Audiohistoria.pl to jedna z naszych propozycji kontaktu z XX-wieczną historią opowiedzianą z bardzo różnych perspektyw przez ponad 4 tysiące Polaków."

edukacja kulturalna