Warsztaty dla seniorów: Budżet partycypacyjny

Warsztaty dla seniorów: Budżet partycypacyjny

3 czerwca 2014

 

Przez 2 godziny Seniorzy rozmawiali o budżecie partycypacyjnym. Wielkie emocje wzbudziły zgłoszone przez mieszkańców projekty. Przypominamy, że wśród 20 propozycji zweryfikowanych pozytywnie znalazła się m.in. budowa sceny letniej przy DK Zacisze z możliwością całorocznego wykorzystywania do celów kulturalno-edukacyjnych; budowa placu zabaw na terenie przylegającym do DK Zacisze oraz kabaret dla seniorów.

Warsztaty o budżecie partycypacyjnym zorganizował Urząd Dzielnicy Targówek, a poprowadził trener z Fundacji Pole Dialogu.

 

PROGRAM: 

Wprowadzenie 

 • Przedstawienie 
prowadzących


 • Omówienie  
programu  
i 
celu  
spotkania

 • Przedstawienie 
uczestników


 

 

Budżet partycypacyjny. Historia idei. Zasady. Ramy prawne (prezentacja) 

 • kilka 
słów 
o
 partycypacji 
obywatelskiej

 • historia 
budżetu 
partycypacyjnego 
na 
świecie 
i 
w 
Polsce

 •  zasady 
budżetu 
partycypacyjnego

 •  ramy 
prawne 
budżetów 
partycypacyjnych 
w 
Polsce

 • z 
czym 
nie 
mylić 
budżetu  partycypacyjnego?Dyskusja o założeniach i idei budżetu partycypacyjnego


 • plusy 
i 
minusy 
dyskutowania 
z 
mieszkańcami 
o 
budżecie 
dzielnicy 
(praca
 w 
grupach)

 • dyskusja
 o
 korzyściach
 i
 obawach
 związanych
 z
 budżetem
 partycypacyjnym 
(na 
forum)Budżet partycypacyjny w praktyce. Model warszawski (prezentacja)


 • podstawowe
 wyzwania
 związane
 z
 realizacją
 budżetu
 partycypacyjnego
 w 
Warszawie

 • budżet
 partycypacyjny
 w
 dzielnicach
 Warszawy.
 Różnice
 i
 elementy
 wspólne

 • odpowiedzi 
na 
pytania 
z 
sali


Przebieg i harmonogram budżetu partycypacyjnego w dzielnicy Targówek • kronika
 budżetu
 partycypacyjnego
 na
 Targówku: 
prezentacja 
kolejnych
 etapów

 • realizacja
 budżetu
 partycypacyjnego
 od
 kuchni.
 Głos
 mieszkańców
 będących 
członkami 
zespołu 
ds.
bp 
w 
dzielnicy 
Targówek

 • odpowiedzi 
na 
pytania 
z 
sali
Dyskusja o zgłoszonych projektach w dzielnicy Targówek 

 • prezentacja
 rodzajów
 projektów
 zgłoszonych
 do
 tegorocznego
 budżetu
 partycypacyjnego
 (ilość,
 obszar
 terytorialny,
 obszar
  tematyczny,
 wyniki
 weryfikacji)
 
 • 
podsumowanie
 dyskusji
 na
 forum :
czym  
warto
 się
 kierować, 
głosując
 na
 projekty 
w 
ramach 
budżetu 
partycypacyjnego
 • zaproszenie 
na 
spotkania  
dyskusyjne 
w 
dzielnicyPodsumowanie spotkania 

 • podsumowanie: 
jak 
można 
się 
zaangażować 
w 
budżet 
partycypacyjny 
w
 dzielnicy?


 

Prowadzący:

Marta Ostrowska. Socjolożka, członkini zarządu Fundacji Pole Dialogu. Realizuje procesy partycypacyjne i konsultacje społeczne oraz prowadzi szkolenia na ten temat dla administracji różnego szczebla. Współautorka podręcznika „Konsultacje społeczne w pomocy społecznej. Partycypacyjne tworzenie strategii rozwiązywania problemów społecznych”. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu partycypacyjnych diagnoz lokalnych w zakresie kultury oraz pracy metodami warsztatowymi i animacyjnymi. W Fundacji sprawowała m.in. nadzór merytoryczny nad realizacją budżetu partycypacyjnego w Domu Kultury Śródmieście w Warszawie.

Agata Urbanik. Socjolożka. Współzałożycielka Fundacji Pole Dialogu, członkini zarządu. Prowadzi badania jakościowe, ewaluacje i procesy partycypacyjne. Pisze doktorat o społecznej funkcji banków spółdzielczych w Instytucie Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka podręczników „Przepis na diagnozę, czyli poznaj młodych i środowisko lokalne” i “Quo vadis? O
partycypacyjnej diagnozie lokalnej”.

Katarzyna Murawska. W Instytucie Socjologii UW przygotowuje doktorat o zaangażowaniu społecznym młodzieży. Obszarem tym zajmuje się zarówno teoretycznie, jak i praktycznie. Jest animatorką zabaw na Pradze Północ z ramienia Grupy Pedagogiki i Animacji Społecznej. Z Fundacją Pole Dialogu związana od dwóch lat. Pracowała przy projekcie „Mikrolaboratorium partycypacji”, gdzie pomagała licealistom realizować swoje pomysły. Obecnie koordynuje projekt „Zaprogramuj dom kultury” na Targówku.

Zofia Włodarczyk. Absolwentka socjologii UW, badaczka społeczna. Wychowała się na wsi, dlatego tematyka aktywizacji społeczności wiejskich oraz ochrony środowiska jest jej szczególnie bliska. Uczestniczyła w wielu projektach pracując z dziećmi i młodzieżą, m.in. współkoordynowała wymianę młodzieży z Polski i Finlandii z ramienia Stowarzyszenia Ekologiczno‐Kulturalnego „Ziarno”. Jako wolontariuszka współprowadzi zajęcia dla dzieci w ośrodku dla uchodźców na Targówku. W Fundacji Pole Dialogu pracuje przy projekcie „Zaprogramuj dom kultury” na Targówku.

edukacja kulturalna