Benefis Michała Jagiełły

Benefis Michała Jagiełły

3 czerwca 2014

Benefis MICHAŁA JAGIEŁŁY osobowości z pogranicza światów

Autor m.in. bestselleru „Wołanie w górach”- akcje ratunkowe i wypadki w Tatrach.

Był: działaczem politycznym, wiceministrem kultury w rządzie Tadeusza Mazowieckiego i następnych rządach do 1997 r.

Jest: ratownikiem górskim, poetą, taternikiem, pisarzem (ponad 10 książek).

Będzie: zawsze wierny sobie, przyjaciołom i górom.

Pozostali goście:

  • „BYLI” Teresa Torańska (1944-2013.), wyd. Świat Książki - prezentacja wywiadu z Michałem Jagiełłą
  • Ryszard J. Burek, wspinacz górski, wydawca, z-ca dyr. Żydowskiego Instytutu Historycznego
  • Krzysztof Lubczyński, krytyk literacki, autor książek
  • Tomasz Awdziejczyk, ZPAP OW – laudacja
  • Adam Końca, poeta do poety
  • Jerzy Kostowski, autor książki „Przywilej wyboru”

Gospodarz wieczoru: Bogusław Falicki.

 

edukacja kulturalna